Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf, Duitsland

Voorlooppagina's

1 t/m 10 van 33

2 Foto's

6 Holland Business Promotion op 12 juni 2015

De Holland Business Promotion is een jaarlijks terugkerend netwerkevent voor bedrijven en organisaties uit Nederland en Noordrijn-Westfalen die grensoverschrijdend actief zijn. Doelstelling is netwerkvorming te bevorderen en daarmee de economische betrekkingen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen te versterken. In een informele setting kunnen bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten gelegd worden. Een consortium van Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse bedrijven en organisaties treedt op als initiatiefnemer. Elke medeorganisator nodigt eigen zakenrelaties uit. Zo ontstaat een multisectoraal platform met veel synergie effecten.

9 Einladung